Yazdır

Öğr.Gör. FATMA ÖZHAN


Hemşirelik Yüksekokulu
HemşirelikMüdür Yardımcısı

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri / Tarihi : Erzincan    /    12.01.1953
Medeni Durumu : Evli , 2 çocuklu
İş Adresi : Kaptanpaşa Mah. Darülacaze Cad. No:14 Okmeydanı-Şişli
Telefon : (İş) 2122209696  Dahili : 1121    
E-Posta : fatmaozhan@halic.edu.tr

EĞİTİM

Lisans : İstanbul Üniversitesi , Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1978
Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, 1996

İŞ TECRÜBELERİ

2000/…… Haliç Üniversitesi/ Hemşirelik Yüksekokulu

1999-2000 Haydarpaşa Sağlık Meslek Lisesi

1992-1999 İst. Üni. Sağlık Meslek Yüksekokulu

1998-1999 İst. Üni. Sağlık Yüksekokulu

1978-1999 Şişli Meslek Lisesi


YÖNETİCİLİK DENEYİMİ VE KURSLAR

• Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Devam Ediyor)
• Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliği (Devam Ediyor)
• Haliç üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Sekreterliği

YÖNETTİĞİ/GÖREV YAPTIĞI PROJELER

-Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu N.
13. Ulusal Böbrek Hastaları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
Antalya, 12-16 Eylül 2003

-İlk Defa İntramüsküler Girişim Yapan Öğrencileri Anksiyete Düzeyleri
Köse S., Özhan F., Batmaz M., Akhan U.L, Temiz G.

-Klinik Ortamın Anksiyete Düzeyine Etkisi
Köse S., Özhan F., Batmaz M., Akhan U.L, Temiz G.

-CAGB Ameliyatı Geçirmiş Hastaların Davranış Değişiklikleri
Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., İlhan N., Özhan F., Özdilli K.

-Intra Venöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması
Batmaz M, Özhan F., Soydan M., Sabuncu N.

-Sokak Çocuklarının Evden Kaçma Nedenlerinin İncelenmesi
Batmaz M, Özhan F., Soydan M.,

-Diyabetli Hastalarda Eğitimin Hastanın Tedaviye Katılmasına Etkisi
Temiz G., Batmaz M., İlhan N., Akhan U L., Özhan F.

-Hemşirelerin kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma arasındaki ilişki
Batmaz M, Özhan F

-Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Menstrasyonu Algılayışları Ve Menstürüal Hijyene İlişkin Tutumları
Batmaz M, Özhan F., Sabuncu N

-Kemoterapi Uygulanan Akciğer Kanserli Hastaların Fizyolojik Gereksinimlerini Sağlamada Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması
Yenihayat F., Yorulmaz H. , Özhan F., Batmaz M.

ÖĞRETİM DENEYİMİ

Haydarpaşa Sağlık Meslek Lisesi,İstanbul Üni. Sağlık Meslek Yüksekokulu, İstanbul Üni. Sağ. Yüksekokulu, Şişli SağlıkMeslek Lisesi

YAYIN LİSTESİ

YAYINLAR


Bilimsel Etkinlikler

Yayınlanan Makale

Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesini Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu N
13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,
Antalya, 12-16 Eylül 2003
(Nefroloji Hemşireliği Dergisinde 2005)

Intra Venöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Sabuncu N
(Hemşirelik Bülteni 2005)

ULUSAL BİLDİRİ, POSTER VE MAKALELER

Üniversite Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi ve Tutumları
Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., İlhan N., Özhan F., Özdilli K.
II. Ulusal AIDS Sempozyumu, İzmir, 2-5 Aralık 2004

Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu

Bir Vakıf Üniversitesindeki Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
İlhan N., Özhan F., Polat S.
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Uluslararası Katımlı Kongre
26-29 Haziran 2007/İst Ün. Florance Nigh. Hem. Yük. Oku. (Poster Bildirisi)

Hemodiyalize Giren Hastalarda Algılanan Sosyal Desteğin Depresyon Düzeylerine Etkisi
Utaş Akhan L., Baycan N., İlhan N., Kutlu L., Özhan F., Yorulmaz H., Batmaz M., Özdilli K.
Ekim 2006 Bildiri Özet Kitabı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumlarının Belirlenmesi
İlhan N., Batmaz M., Özhan F.
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007 Denizli

Zeytinburnu Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Vajinal Lavaj Yapan Kadınlarda Vajinal Lavaj Uygulama Sıklıkları, Amaçları ve Uygulama Materyalleri
İlhan N., Batmaz M., Özhan F.
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007 Denizli

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İlhan N., Batmaz M., Özhan F.
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007 Denizli

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler
Özhan F.
VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi
22-25 Ekim 2008

Hemşirelik Esasları Çalıştayı
Hacettepe Üniversitesi 25-26 Haziran 2009

ULUSLARARASI BİLDİRİ, POSTER VE MAKALELER

* "Am I Angry to my Heart, or to myself" ve High School Students Risky Behaviors" 1st International Congress in Nursing Research, Education and Pratice 15-17 Ekim 2009 Selanik

*Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları
9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 01-04 Nisan 2010 Fetiye / Antalya


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Psycho-social Care In The Bone Marrow Transplanted Patıents
31. Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation,Prauge,Czech Republic
Temiz G., Özhan F., Özdilli K.,Gedikoğlu G.
March 20-23 2005Yazılan Ulusal Kitaplar

1- Hasta Bakımı ve Koruyucu Ebelik Hizmetleri Ders Kitabı
2- Hasta Bakımı Ders Kitabı
3- Afetlerde İlk Yardım
4- Temel Sağlık Bilgisi
5- Özhan F., Dursun S. :Anestezi Özel Bakım ve Uygulaması
İstanbul 2005,975-9543-5
6- Hemşirelik Bakımında İlke ve UygulamalarTOPLANTILAR

Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon: Rush Modeli
20 Ekim 2010 Koç Üniversitesi İstanbul